Fasiyoskapulohumeral Musküler Distrofi (FSHD)

Fasiyoskapulohumeral musküler distrofi (FSHD), etkilenen kişilerde yüz, omuz ve skapula çevresi (kürek kemiği), omurga çevresi, karın ve bacaklarda güçsüzlük ile seyreden kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalığın karakteristik özelliklerin den biri skapula stabilizasyonunda sorumlu kasları etkileyerek kanat skapula olarak isimlendirilen klinik duruma neden olmasıdır. İleri derecede kanatlanan skapula, omuz ekleminin hareketlerini etkiler ve kolun kalkmasına engel olur.

 

Anabilim Dalımız, FSHD hastaları üzerine uzmanlaşmış bir kliniktir ve Koç Üniversitesi Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi çatısı altında Nöroloji, Tıbbi ve Molekler Genetik Anabilim Dalları ile ortak çalışmaktayız. Geliştirdiğimiz skapula stabilizasyonu tekniği ile bugün dünyadaki en büyük hasta serisine sahibiz. Yıllar içerisinde sahip biriktirdiğimiz bu bilgi ve birikimimizi tanı ve tedavi alanlarında multidisipliner bir çok çalışmaya aktarmaktayız.

Omuz Rotator Manşet ve İnstabilite Çalışmaları

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimimiz tarafından yürütülen çalışmaların arasında ekibimiz tarafından tedavi edilen hastaların uzun yıllar sonraki sağlık durumlarını inceleyen takip çalışmaları ön planda yer almaktadır. Bu alanda güncel devam eden çalışmalarımız rotator manşet yırtıkları ve kronik omuz instabilitesinde artroskopik tedavilerin klinik sonuçlarıdır.

Yaptığımız çalışmalar ile yeni ameliyat teknikleri ve yaklaşımları ile literatüre katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Sinir basısına yol açan eklem çevresi kistlerin ameliyat öncesi işaretlenmesi tekniğini tanımladığımız çalışmamız ve rotator manşet tendonlarının tabakalar halinde yırtıldığı durumlar için geliştirdiğimiz tekniğe dair çalışmamız alanımızın önde gelen ‘Arthroscopy’ dergisinde yayınlanmıştır.

Kalsifik tendiniti olarak isimlendirilen rotator manşetin ileri derecede ağrılı ve kısıtlayıcı hastalığına yönelik çalışmamız devam etmektedir. Bu çalışma sonucunda bazı hastaların neden tedaviye rağmen ağrılarının halen devam ettiğini aydınlatmayı hedefliyoruz.

Translasyonel araştırma felsefesini benimseyen birimimiz, Koç Üniversitesi’nin diğer bölüm ve branşları ile sürdürdüğü ortak çalışmalara önem ve öncelik vermektedir. Maraton yüzme ve bisiklet sporcularında tekrarlayan döngüsel hareket ve yüklenmelere bağlı omuz ve dirsek eklem yaralanmalarının tanımlanması ve engelleyici ergonomik önlemler alınmasına yönelik araştırmalarımız devam etmektedir.

Erişkin Kalça ve Diz Rekonstrüksiyonu

Erişkin kalça ve diz rekonstrüksiyonu bölümü tarafından araştırılan spesifik konular arasında kalça ve diz replasmanının ardından spesifik eklemin fonksiyonel sonuçlarını ve operasyon sonrası yaşam kalitesini artırmak için uygulanacak tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini belirlemek yer almaktadır.

Ayrıca, hastalara özel risk faktörleri ile enfeksiyon ve derin ven trombozu gibi postoperatif komplikasyonlar arasındaki ilişkiyi açıklamak için büyük veri setleri kullanılmakta ve operasyonlarının sonuçlarını optimize etmek için hastalara özel artroplasti protokolleri geliştirilmektedir.

El Cerrahisi

Tedavi sonuçlarını bildiren çalışmalar, klinik deneme çalışmaları ve kanıta dayalı araştırmalar; El Cerrahisi’ni günümüzde ulaştığı noktaya geliştiren araştırmaların arasında en önemli yeri tutmaktadır. Kliniğimizdeki özellikli ilgi alanları el bileği ve parmak kırıklarında minimal invazif ve erken hareket programlarıyla inkorpore edilebilecek tedavi şekilleri geliştirmek, el bölgesi eklem artrozlarında rejeneratif modalitelerin klinik uygulamalarda yer edinmesi sağlamak, hücre yenileyici yöntemlerleri özellikle sinir ve tendon yaralanmalarının klinik sonuçlarını iyileştirme yönünde tedavilere dahil etmektir.

Pediatrik Ortopedi

Pediatrik ortopedi bölümüz ise, kas-iskelet problemi olan çocukların tedavisi ve bu tedavilerin etkinliği üzerindeki çalışmalara odaklanmıştır. Özellikle kalıtsal hastalığa sahip sendromik hastalara spesifik eklem, kemik ve kas metabolizması problemlerinin multi-disipliner yaklaşımla tanı ve optimize edilmiş tedavi yöntemlerinin araştırılmaktadır.

Pediatrik ortopedi bölümüzün araştırdığı spesifik konular arasında serebral palsi ve ilgili bozuklukları olan çocukların yürüyüş ve fonksiyonel hareketliliklerini, spastisite ve kontraktür tedavisinde uygulanacak yeni medikal ve cerrahi tedavilerinin geliştirilmesi yer almaktadır