Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi eğitim programının hedefi yüksek kalitede sağlık hizmeti sunan, yeniliklere ve araştırmaya açık, paylaşımcı ve eğitim odaklı omuz ve dirsek cerrahları yetiştirmektir. Bu program, katılan kişilerin sadece temel omuz ve dirsek sorunlarını bağımsız olarak tedavi etmelerini sağlamak değil, aynı zamanda araştırmalarını doğru yöntemler ve hedefler ile kurgulamalarını ve bu camia içinde saygın bir yer edinmelerini sağlamak üzere başlatılmıştır. Eğitim programı, tüm bu amaçlara hizmet edebilmesi için titizlikle yapılandırılmıştır.

VKVSK Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bölümü ile birlikte, İstanbul’da üç farklı merkezde, 26 tam zamanlı uzman ve öğretim üyesi ile hizmet vermekte olan geniş bir ekiptir. Bu güçlü kadrosu ile sadece omuz ve dirsek cerrahisi değil, tüm ortopedik sorunları kapsayan geniş bir tedavi yelpazesine sahiptir. Bu sayede tüm hastaların ekip içerisinde haftalık olarak değerlendirilmesi, farklı bakış açılarının paylaşımını ve tam bir interdisipliner yaklaşımı olanaklı kılmaktadır. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi, Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuş olan bir alt birimdir ve bölümün tamamı ile entegre olarak çalışmaktadır.

Koç Üniversitesi Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi, bu alanda güncel tedavi yöntemlerini yakından takip eden ve geliştirilmesinde katkı sağlayan bir ekibi bünyesinde barındırmaktadır. Yılda yaklaşık 150-200 arasında omuz ve dirsek eklem cerrahisi yapılmaktadır (2017 yılı; omuz artroskopisi (rotator manşet, instabilite vb.): 118, Latarjet (instabilite): 16, omuz artroplastisi: 11, omuz travması: 36, dirsek artroskopisi: 5, total dirsek artroplastisi: 2, radius başı protezi: 7, dirsek travması: 17, skapulatorasik artrodez: 4).

Artroskopik rotator manşet tamiri, bankart tamiri, eklem içi omuz ve dirsek kırıkları tedavisi gibi oldukça rutin yapılan cerrahilerin yanında, skapulotorasik artrodez, artroskopik superior kapsüler rekonstrüksiyon, dirsek protezi gibi nadir ve özellikli cerrahilerin gerçekleştirildiği bir merkezdir. Bu zengin olgu çeşitliliğini, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarının sunduğu olanaklar ile takip ve tedavi etmekte olan Koç Üniversitesi Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi, bu spesifik alana ilgi duymakta olan uzmanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için eşsiz bir seçenektir.

Araştırma

Koç Üniversitesi, son yıllarda tüm bilim dallarında eğitim ve araştırma alanında Türkiye’nin en iyileri arasında olduğunu çeşitli uluslararası bağımsız derecelendirmelerde ispat etmiş durumdadır. Times Higher Education 2018 sıralamasında, eğitim ve araştırma alanlarında, ayrı ayrı, 301-350 bandında yer almaktadır ve Türkiye’deki en yüksek puanı alan üniversitedir. 2010 yılında Tıp Fakültesi’nin açılması, sağlık alanında eğitim vermeye ve araştırmalar yürütmeye başlaması ile 2018 yılında Türkiye’nin bu alanda en yüksek puanını almıştır. Bu hedefler, Üniversite’nin tüm yerleşkelerinde araştırma faaliyetlerine ciddi destekler verilmesi ile sağlanmıştır. Omuz ve dirsek cerrahisi alanında da çeşitli kurum ve branşlar ile iş birlikleriyle birçok araştırma faaliyeti yürütülmektedir.

Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü ve Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Ortopedi ve Travmatoloji alanında araştırmaların yürütülebileceği laboratuvarlar arasında kök hücre laboratuvarı, hareket analiz laboratuvarı, KÜ Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) laboratuvarları, deney Hayvanları Laboratuvarı sayılabilir. Bunun yanında Kampüs bünyesinde diğer fakültelere ait laboratuvarlar her tür araştırma faaliyetine açıktır.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı bünyesinde omuz ve dirsek cerrahisi alanında yürümekte olan güncel çalışmalar şu şekilde sıralanabilir;

 • Genetik, Radyoloji ve Nöroloji departmanları ile birlikte fasioskapulohumeral distrofi (FSHD) hastaları üzerinde genetik tanı laboratuvarı kurulması, klinik takip, cerrahi sınıflama, anatomik özellikler ve cerrahi ile ilişkileri alanlarında farklı çalışmalar aynı anda devam etmektedir.
 • Dermal allogreftler kullanılarak yapılan superior kapsüler rekonstrüksiyonunun etkinliği, iyileşme özellikleri üzerine hayvan çalışması devam etmektedir, hücre kültür çalışmaları planlanmaktadır.
 • Donuk omuz hastalarında oral steroidlerin etkinliği üzerine klinik çalışma devam etmektedir.
 • Kalsifik tendinit hastalarında cerrahi debridmanın etkinliği üzerine klinik çalışma devam etmektedir.
 • Fizik Tedavi ortak yürütülen kor stabilizasyonun omuz kuvveti üzerine yapılan çalışmalar sonlanmış, yayın aşamasına gelmiştir

Eğitim Hedefleri

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi” uzmanlık sonrası eğitim (fellowship) programı, omuz ve dirsek cerrahisine ilgi duyan, uzmanlığının ilk 5 yılı içerisinde, omuz ve dirsek cerrahisi ile yeni ilgilenmekte olan Ortopedi uzmanlarını hedeflemektedir. Eğitim tamamlayan kişilerin program sonunda, bu hasta grubunu yeterli düzeyde değerlendirebilmesi, doğru tedavi endikasyonlarını ve algoritmalarını oluşturması, cerrahi müdahaleleri güncel yöntemler ışığında gerçekleştirmesi amaçlanır.

Bir yıllık eğitim programı, kompleks eklem sorunlarının tedavisinin her yönüyle aktarılması ve yeterli pratiğin geliştirilmesi için elbette tek başına yeterli olmamakla birlikte, bu yolda güçlü bir temel oluşturmak için geliştirilmiştir. Eğitim programını tamamlayan uzmanların, omuz ve dirsek cerrahisi alanında ulusal ve uluslararası programları takip etmeleri ve bu eğitimlerini pratik uygulamalar ile geliştirmeleri beklenmektedir.

Eğitici Kadrosu

Bu program, Koç Üniversitesi Hastanesi ve VKV Amerikan Hastanesi çatısı altında, program eğitmenlerinin gözetimi altında gerçekleştirilmektedir. Eğitim sorumlusu Prof Dr Mehmet Demirhan olup, programa katılan yardımcı eğitmenler Dr İlker Eren ve Dr Olgar Birsel’dir.

Başvuru

Eğitim programı her yılın 1 Ağustos günü başlamakta, ertesi yılın 31 Temmuz günü sona ermektedir. Program sorumlusunun gerekli görmesi ve onayı halinde, eğitim süresi 1 (bir) yıl uzatılabilir. Programa son başvuru tarihi, bir önceki yılın 1 Kasım tarihidir. Başvuruların değerlendirilmesini takiben uygun görülen adaylar ile takip eden Ocak-Mart döneminde görüşmeler gerçekleştirilir. Mart ayının sonunda eğitim için uygun görülen adaya ve başvurusu uygun görülmeyen adaya kararlar tebliğ edilir.

Programa başvuru için adaylarda şu şartlar aranmaktadır;

 • Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak,
 • Omuz ve dirsek cerrahisine ilgi duymak,
 • Türkiye’de hekimlik faaliyetlerini uygulamaya yasal engelinin olmaması,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisi (YDS, ÜDS, TOEFL, vb. sınavlar ile belgelenmelidir),
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) sertifikası
 • Temel Artroskopi Kursu Sertifikası sahibi olmak veya uzmanlığını aldığı klinikte yeterli sayıda diz artroskopisi yaptığının belgelenmiş olması (Referans mektubunda belirtilebilir)
 • Eurpean Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT) Sertifikası varlığı tercih nedenidir.

Program, iyi düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir. Klinik uygulamalar Türkçe olmakla birlikte, toplantıların bir kısmı ve program içerisinde yer alan bazı eğitimlerin dili İngilizce’dir.

Eğitim boyunca Koç Üniversitesi Hastanesi tarafından, araştırıcı uzman pozisyonunda 1 yıllık maaşlı sözleşme yapılır, gerekli görülmesi halinde bu pozisyon 1 yıl daha uzatılır. Eğitim görenlere her ay düzenli maaş ödemesi yapılır. Aynı zamanda, eğitim programı boyunca katılacağı faaliyetler, rotasyonlar, kongre ve toplantılar için kurum tarafından harcama havuzu oluşturulur. Bu havuzda yer alan birikimin kullanımı, program yöneticisinin yetki ve sorumluluğundadır. Diğer Üniversite veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden, görevlendirme ile gelenler ayrı bir düzenlemeye tabii olup, Hastane tarafından maaş ve havuz ödemesi sağlanmamaktadır.

Başvurular mdemirhan@ku.edu.tr (cc: ieren@ku.edu.tr) adresine yapılacaktır. Başvuruya aşağıdaki ekler mutlaka eklenmelidir;

 • Hedeflerini ve eğitimi alma amaçlarını ifade eden niyet mektubu,
 • Güncel CV (Eğitim ve çalışma geçmişi, yayınları ve aldığı eğitimleri içermedir)
  • CV’de Harvard Medical School formatı aranmaktadır
   • Örnek: http://fa.hms.harvard.edu/files/hmsofa/files/faculty_of_medicine_cv_pre_formatted_word_template.oct2016.docx
 • 3 adet referans mektubu (en az bir tanesi uzmanlık eğitimini aldığı kurumdan olmalıdır)

Görev ve Sorumluluklar

Katılımcılar, program boyunca, eğitimi ile ilişkili tüm etkinlerde eğiticilere eşlik etmekle yükümlüdür. Poliklinikte gözlemci pozisyonunda, ameliyatlarda gözlemci ve asistans pozisyonunda görevlendirilecektir. Eğitim müfredatında yer alan becerilerin eğitimi sırasında, program sorumlusunun gözetiminde ilişkili cerrahi becerileri (Ek 1) gerçekleştirmesi beklenecektir. Serviste hasta takibi öncelikli sorumluluğu olmamakla birlikte, servis vizitlerinde bulunması, serviste gerçekleştirilen işlemlere katılması beklenmektedir. Nöbet sorumluluğu bulunmamaktadır ancak nöbet şartlarında omuz ve dirsek cerrahisi ile ilişkili ameliyatlara katılması beklenmektedir.

Eğitim boyunca en az bir araştırmayı yürütmesi ve yürümekte olan araştırmalara aktif olarak katılması beklenmektedir. Yürüteceği araştırmanın konusu eğitim sorumlusu tarafından belirlenecektir. Yapılacak araştırmalar eğitim süresine göre planlanmakta olsa da araştırma süresinin eğitim süresini aşması durumunda ilişkili araştırmayı tamamlaması beklenir. Eğitim boyunca kitap bölüm yazarlığı görevi verilebilir.

Lisans Eğitimi

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 280’nin üzerinde öğrencisi ile lisans eğitimini etkin olarak sürdürmektedir. Eğitim sisteminde yatay ve dikey entegrasyonun titizlikle kurgulandığı blok sisteminde, kas ve iskelet sistemi hastalıkları (MSKL) 2. sınıftan başlayarak 5. sınıfa kadar ders, panel, vaka tartışmaları, klinik beceri eğitimi ve pratik uygulamalar şeklinde öğrencilere aktarılmaktadır. 6. sınıfta seçmeli staj olarak alınabilmektedir.

Omuz ve dirsek cerrahisi eğitim programı boyunca, farklı sınıflardan öğrencilerin ders, pratik, panel ve klinik beceri eğitimi ve pratik uygulamaların düzenleme aşamasında veya bu etkinliklerde aktif olarak eğitici pozisyonunda görevler verilebilir. Bu görevlerin içeriği eğitim sorumlusu ve MSKL blok koordinatörünün kararı doğrultusunda oluşturulur.

Didaktik Eğitim ve Bölüm Toplantıları

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda düzenli olarak yapılan toplantılar şu şekilde sıralanabilir;

 • Her Pazartesi 7:30 – 9:30 arasında makale sunumu ve haftalık vaka toplantıları
 • Her ay önceden belirlenen günlerde güncel ve yeni araştırmaların tartışıldığı, sunumların yapılığı araştırma toplantıları
 • Her Perşembe interdisipliner tümör konseyi (tüm bölümlerin katılımı ile)
 • İki haftada bir Çarşamba günleri mortalite ve morbidite toplantıları (tüm bölümlerin katılımı ile)

Eğitim programı boyunca bölüm toplantılarına aktif olarak katılması ve görev alması beklenmektedir.

Diğer Olanaklar

Katılımcı, bu eğitim programı boyunca, Koç Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı tüm olanaklardan yararlanır. Bunlar arasında Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Ana Kampüsü ve Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde öğrencilere sunulan olanaklar, ulusal ve uluslararası indekslere erişim ve kütüphane erişimi sayılabilir.

Desteklenen Etkinlikler

Eğitim süresince tamamlanması beklenen kurs ve etkinlikler aşağıda sıralanmıştır. Bunların eğitim programı içerisindeki planı eğitim sorumlusu tarafından yapılır.

 • Research methodology and ethics in health sciences summer course, Koç University
 • Deney hayvanları kullanım sertifikası programı, Koç Üniversitesi
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Omuz Kadavra Kursu
 • TOTBID TOAK Deneysel Araştırma Eğitimi Kursu, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir
 • Düzenlendiği yıllarda ODCD Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi
 • Bildirisi olması halinde European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow (SECEC) Congress
 • Bildirisi olması halinde Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, TUSYAD Kongresi
 • Avrupa’da 3’ü aşmamak üzere birden çok merkezi içeren toplam 15 gün süreli gözlemci pozisyonu

Raporlama ve Eğitimin Tamamlanması

Tüm program boyunca gerçekleştirilen faaliyetler (gözlem, asistans, ameliyat, kurs, ders vb.) kayıt altına alınılır ve program sonunda rapora eklenir. Kayıt altına alınabilecek nitelikteki girişimsel işlem ve ameliyatlar ekte sıralanmıştır (Kaynak: “American Shoulder and Elbow Society Fellowship” kılavuzu).

Katılımcı, eğitim sorumlusu ile 4 aylık dönemler halinde, eğitimin içeriği ile ilişkili olarak “geri bildirim toplantısı” planlamak ve gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu toplantılar yazılı olarak raporlanır ve eğitim sonundaki mektuba eklenir.

Program tamamlandığında, öğrencinin eğitim ile ilişkili olarak alacağı sertifika ve dökümanlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Eğitim sertifikası (dekan ve eğitim programı sorumlusu imzalı)
 • Uluslararası research, observer ve fellowship programları için referans mektubu,
 • Dekan ve program yürütücüleri imzalı detaylı eğitim değerlendirme mektubu,
 • Katıldığı ve gerçekleştirdiği girişimleri içeren eğitim karnesi,
 • KÜ Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi mezunlar topluluğuna üyelik,
 • European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow (SECEC) ve Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (TODC) üyeliği için referans mektubu sağlanır.