Ortopedik onkoloji, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı içinde kas-iskelet sisteminin tümörleri ile ilgili alandır. Kemik, kas, bağ dokusu, damar ve sinir gibi birçok yapının sık karşımıza çıkan iyi huylu tümörleri ve  diğer kanser türlerine göre daha nadir görülen kötü huylu tümörleri ile ilgilenen ortopedik onkoloji bölümümüz, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi içinde kas-iskelet sistemi radyolojisi, girişimsel radyoloji, nükleer tıp, patoloji bölümleri  ile tanı aşmasında birlikte çalışırken tedavi aşamasında ise erişkin ve çocuk onkoloji, radyasyon onkolojisi, kalp ve damar cerrahisi ile hastaya, tümöre ve tümörün lokalizasyonuna yönelik en doğru tedavinin uygulanması için işbirliği yapar. Tüm hastalarımız tümör konseyinde detaylı şekilde tartışıldıktan sonra tedavileri planlanır ve uygulanır. Osteosarkom, Ewing Sarkomu, Kondrosarkom gibi kemiğin kötü huylu tümörlerinin yanı sıra osteoid osteoma, osteokondromlar, enkondrom, kemiğin dev hücreli tümörü, anevrizmal kemik kisti, kondroblastom, osteoblastom, kondromiksoid fibrom gibi iyi huylu ve agresif kemik tümörleri ile iyi huylu ve kötü huylu yumuşak doku tümörlerinin tamamı ortopedik onkoloji alanında tanı ve tedavisi yapılması gereken hastalıklardır.

Kas-iskelet sistemi aynı zamanda akciğer, meme, prostat, böbrek, mesane gibi birçok tümörün metastazları ile etkilenebilir. Primer hastalığın tedavisinin yanında başta onkoloji ve radyasyon onkolojisi bölümlerimizle sıkı iş birliği içinde kemik kırıklarının önlenmesi, hastanın ağrısının azaltılması ve hareket edebilme kabiliyetinin korunarak en iyi tedaviyi almasını sağlamak ortopedik onkoloji bölümümüzün temel amaçlarındandır.

Yıllardır çalıştıkları pek çok merkezde elde ettikleri deneyimleri ile Prof. Dr. Sezai Aykın Şimşek ve Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci’nin önderliğinde çalışan deneyimli ortopedi onkoloji ekibimiz, hastanemizin de sağladığı en iyi görüntüleme yöntemleri (Manyetik rezonans görüntüleme, Bilgisayarlı tomografi, kemik spect ve PET/BT, ileri anjiografi laboratuvarı gibi) ve en yeni immünhistokimyasal analizler ile genetik profiller ile uygun patoloji incelemelerinden sonra hastaya özgü tedavi planının “Onkoloji Konseyinde” tamamlayarak tümörün rezeksiyonu, tümör protezi uygulamaları, yumuşak doku ve kemiğin biyolojik rekonstrüksiyonları ve metastazlara yönelik girişimlerin en üst düzeyde yapılmasını sağlamaktadır. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’mız bünyesindeki El Cerrahisi Bilim Dalı öğretim üyeleri ile tümör rezeksiyonu sonrası biyolojik rekonstrüksiyonlar, vaskülarize fibula uygulamaları ve yumuşak doku flebi uygulamaları başarı ile gerçekleştirilmektedir. Nadir görülen bu hastalık grubunda deneyim ve uygun planlama doğru tedavinin anahtarını oluşturmaktadır.

Tümör cerrahisinin yanı sıra başarısız artroplasti uygulamaları sonrası gereken ileri düzey-kompleks protez rekonstrüksiyonları da ortopedik onkoloji bölümü bünyesindeki ekibimiz tarafından uygulanmaktadır.

Ortopedik Onkoloji ve Artroplasti Aykın Şimşek Prof. Dr.
Ortopedik Onkoloji Mehmet Ali Deveci Doç. Dr.