Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi, kurulduğu günden bu yana Koç Üniversitesi Hastanesinde özelleşmiş bir alt birim olarak hizmet vermektedir. Birimimiz, halen Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) başkanlığını yürütmekte olan Prof. Dr. Mehmet Demirhan’ın liderliğinde 35 yılın üzerindeki birikimi ile gerek cerrahi deneyim gerekse araştırma alanında tüm enerjisini bu iki eklem üzerine yoğunlaştırarak, ülkemiz ve yakın coğrafyada bu alanda en üst düzey sağlık hizmetini sunmayı amaçlamaktadır.

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi olarak vizyonumuz, günlük pratiğimizde sıkça karşılaştığımız omuz ve dirsek eklemi sorunlarının tedavisini, kanıta dayalı tıp ışığında üretilmiş protokollerimiz ile en üstün düzeyde sağlamanın yanı sıra, daha nadir rastlanan karmaşık olgular veya daha önce başka merkezlerdeki tedavileri başarısızlıkla sonuçlanmış hastalara çözüm olanağı sağlayacak bir son basamak merkez olmaktır. Ekibimizin bu konudaki en büyük güvencesi, bilimsel dinamizm anlayışı ile başta Avrupa olmak üzere, omuz ve dirsek cerrahisi alanında bilgi üreten merkezlerle sürekli alışveriş halinde olmasıdır. Prof. Dr. Mehmet Demirhan’ın Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) başkanlığı, Dr. İlker Eren’in bu derneğin en prestijli gezici eğitim programı ile Avrupa’nın seçkin omuz ve dirsek cerrahisi merkezlerini ziyareti ve Dr. Olgar Birsel’in Web Sayfası Komite üyeliği bu entegrasyonun güçlü olmasını sağlamaktadır.

Türkiye gibi sağlık teknolojisi ve hizmet sunum olanaklarının tüm dünya ile yarış halinde olduğu bir ülkede, bilimin sadece takipçisi değil, üreticisi de olmamız gerektiği kanısındayız. Bu motivasyon ile ekibimiz, hastanemiz bünyesindeki Kas Hastalıkları Merkezi ile yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda ‘Fasiyoskapulohumeral Musküler Distrofi’ adı verilen genetik hastalığın tanı ve tedavisi alanında Dünya’daki en ileri merkez haline geldi. Günlük işlevlerini tek başına yürütemez hale gelmiş hastalarımızda, doğru zamanlama ve teknik olanaklar ile elde ettiğimiz yüz güldürücü sonuçlarımızı tıp dünyası ile sürekli paylaşıyoruz.

Ekip çalışmasına ve bilginin paylaştıkça arttığına olan inancımız bizi, alanımızda ilerlemek isteyen meslektaşlarımıza öğrendiklerimizi aktarmaya yönlendiriyor. Bu nedenle her birimiz, ulusal derneklerimiz olan Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (ODCD), Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER) ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) organizasyonlarında görevler alıyoruz. Bu görevlerin yanı sıra, 2020 yılı ocak ayından bu yana her ay, Avrupa Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği’nin ülkemizdeki üyelerini Koç Üniversitesi Hastanesi’nde ağırlıyoruz. Katılımcıların karşılaştıkları karmaşık olguların tartışmaya açıldığı bu toplantı, ülkemiz genelinde omuz ve dirsek cerrahisi alanındaki en üst düzey konsey olmaya adaydır.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’na bağlı olan klinik birimimiz, hastalarımızın ilk poliklinik görüşmesinden cerrahi sonrası takiplerine dek tüm tedavi sürecini kapsayan klinik protokoller izlemektedir. Bilimsel çalışmalar ile etkinliği ispatlanmış bu klinik yolaklar sayesinde hastalarımız, tüm tedavi sürecini adım adım takip edebilmekte ve bir sonraki basamağı öngörebilmekteler. Omuz ve dirsek rahatsızlıkları için özel olarak klinik formlar, kayıt sistemleri, ameliyat sonrası rehabilitasyon protokolleri, elde ettiğimiz olumlu sonuçlarda rol oynayan faktörlerin yalnızca birkaçıdır. Ancak bütün bu destekleyici unsurların, teknolojik gelişmeler ile sürekli güncellenen yetkin bir cerrahi teknik olmaksızın etkisiz kalacağının farkındayız. Bu yüzden ekibimiz içindeki kesintisiz eğitim süreciyle yetinmiyor, en yeni teknolojileri yerinde denemek ve öğrenmek amacıyla yurtdışı kurs ve eğitim programlarına katılıyoruz.

Omuz eklemini meydana getiren kemiklerin kırıkları, bu eklemde hareketi sağlayan kasların tendon yaralanmaları, omuz ekleminin tekrarlayan çıkıkları, omuz eklem kireçlenmesi ve tüm vücudu ilgilendiren hastalıkların omuz eklemi tutulumları ekibimizin omuz kuşağında tedavisini yürüttüğü hastalıkların sadece kısa bir özeti olarak sayılabilir. Yine dirsek eklemine katılan kemiklerde meydana gelen kırıklar, çıkıklar, dirsek ekleminin bağ yaralanmaları ile dirsek eklemi kireçlenmesi de bu karmaşık eklemin sık rastlanan hastalıklarıdır. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi olarak, insan vücudu için yaşamsal öneme sahip bu iki eklem ve komşu yapılarında karşımıza çıkabilecek her bir soruna karşı, mümkün olabilecek en doğru ve güvenli çözümü üretebilme hedefiyle yola çıktık.

İdeallerimizi gökyüzü ile sınırlarken en büyük dayanaklarımız, yıllardan beri biriktirmekte olduğumuz deneyim; global platformda yeni ve güncel bilgiyi en yakından takip etme olanağımız ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kullanımımıza sunduğu çağdaş donanımdır.

Cerrahi eğitimde deneyimi aktarmanın en etkili yolunun usta-çırak yöntemi olduğu tüm dünyada kabul görmektedir. Bu sayede deneyim birikerek artar ve bayrağı devralan her birey, bu devasa birikime kendi açılımlarını katar. Ekipçe benimseyerek hayata geçirdiğimiz bu düşünce yapısını ifade etmek için literatürde kullanılan “Her araştırmacı kendinden önce yaşamış devlerin omuzlarında yükselerek daha ileriyi görür” söylemi ise, biz omuz cerrahları için hoş bir tesadüftür.

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi Mehmet S. Demirhan Prof. Dr.
Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi İlker Eren Doçent Doktor
Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birimi Olgar Birsel Doktor Öğretim Üyesi