Her biri Türkiye’nin önde gelen üniversite hastaneleri olmak üzere, farklı kurumların deneyim ve görgüsünü bir çatı altında toplamış olan Koç Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji birimi 2014 yılında hizmete başladı. Yola çıktığı andan itibaren el cerrahisi ve mikro cerrahi birimi ile kol kola ilerleyen kliniğimiz, kısa sürede hekim kadrosunu 3 katına çıkararak ortopedi ve travmatolojinin her alanında kanaat önderi niteliğinde hekimlerin liderliğinde özel dal ekipleri kurdu. 2017 yılında Çocuk Ortopedisi Birimi’nin kuruluşu ile pediatrik hasta grubunun özellikli ihtiyaçlarına doğrudan hitap etmeye başladı. Yine 2017 yılında Yara Konseyi, 2018 yılında ise Kas Hastalıkları Merkezi bünyesinde görevler alarak, hizmet kapsamına yenilerini ekledi. 2019 yılından bu yana Omurga Merkezi’ne aktif katılım sağlayan kliniğimizin beyin cerrahisi birimi ile dayanışma içinde yürüttüğü çalışmalar, tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. Kurulduğu günden beri yan dal ve branş poliklinikleri felsefesini destekleyen kurumumuz, 2020 yılında omuz ve dirsek cerrahisi, kalça ve diz artroplastisi ve ortopedik onkoloji poliklinikleri ile, özellikli hasta gruplarına üst düzey hizmet sunmayı hedeflemektedir. 2019 yılında uzmanlık eğitimi vermeye hak kazanan kliniğimiz yetiştirdiği uzmanlık öğrencisi hekimleri ile deneyim ve birikimlerini gelecek kuşaklara aktarma görevini sürdürmektedir.

Misyonumuz

Ortopedi ve travmatolojinin bütün alanlarında yenilikleri izleyerek, hastalarımıza en yüksek standartlarda, insancıl, bilimsel ve etik yaklaşımdan ödün vermeyen sağlık hizmeti sunmak; üst düzey uluslararası translasyonel araştırmalarda öncü rol oynamak; tıp eğitimi, tıpta uzmanlık ve uzmanlık sonrası yüksek lisans ve yan dal alanlarında akreditasyona sahip üst düzey eğitim programlarını uygulamaktır

Vizyonumuz

Ortopedi ve travmatolojinin her alanında önder hekimlerin deneyimini, çağın en üstün teknik olanakları ve güncel, bilimsel yaklaşımlar ışığında ulusal ve uluslararası alanda benzersiz nitelikte sağlık hizmetine, üst düzey bilimsel araştırma çıktısına ve bu bayrağı geleceğe taşıyacak uzman hekimlere, ideal koşullar altında aktaran kurum olmaktır.